– Episódio 1 – The Return

– Episódio 2 – Brave New World

– Episódio 3 – Bad Moon Rising

– Episódio 4 – Memory Lane

– Episódio 5 – Kill Or Be Killed

– Episódio 6 – Plan B

– Episódio 7 – Masquerade

– Episódio 8 – Rose

– Episódio 9 – Katerina

– Episódio 10 – The Sacrifice

– Episódio 11 – By The Light Of The Moon

– Episódio 12 – The Descent

– Episódio 13 – Daddy Issues

– Episódio 14 – Crying Wolf

– Episódio 15 – The Dinner Party

– Episódio 16 – The House Guest

– Episódio 17 – Know Thy Enemy

– Episódio 18 – The Last Dance

– Episódio 19 – Klaus

– Episódio 20 – The Last Day

– Episódio 21 – The Sun Also Rises

– Episódio 22 – As I Lay Dying (SEASON FINALE)